AKTIONSLÆRINGS-KOMPAGNIET aktionslæring teori praksis

Velkommen til Aktionslærings-kompagniet

Et kompagniskab mellem 3 erfarne konsulenter som sammen og hver for sig arbejder med aktionslæring i teori og praksis.

Hvad er aktionslæring?

Aktionslæring er en metode til organisations- og kompetenceudvikling.

Deltagerne lærer med afsæt i deres daglige praksis, parallelt med at de forbedrer og videreudvikler praksis og organisationsformer i kraft af læringen.

Den væsentligste del af læringen foregår i særligt rammesatte fællesskaber: Aktionslærings-grupper.

Deltagerne er gensidigt forpligtede på at lære gennem handling og struktureret refleksion, de fungerer gerne over en længere periode, og de får støtte af en rammekonsulent.

Læs om AKTUELLE AKTIVITETER hvis du vil inspireres til forskellige forløbstyper og målgruppe muligheder.

Læs AL KONSULENT KURSUS hvis du er tilmeldt et aktuelt AL-kursus

Læs mere i ARTIKLER hvis du vil have adgang til titler, e- bøger og artikler, vi har skrevet.

KONTAKT – hvis du har brug for hjælp til aktionslærings-forløb i praksis.

God fornøjelse!

Benedicte Madsen, Kirsten Bro & Marianne Thrane

Hvem er Aktionslærings-kompagniet?

Benedicte Madsen

Lektor emeritus og freelance konsulent. Mag.scient.soc. og 1971-2012 ansat ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Ekstern samarbejdspart i VIA-CLOU 2009-2014. Har arbejdet med aktionslæring siden 2006, bl.a. som aktionsforsker, og skrevet omfattende om emnet.

Benedicte har også andre forsknings- og formidlingsområder: Kommunikation og dialog, gruppe og organisation, konsulentmetoder.

 

Kirsten Bro

Ph.D., praktiserende erhvervspsykolog, Cand.pæd.psych. Ph.D., autoriseret psykolog, specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi.

Kirsten har været ansat som lektor på DLH, DPU og VIA siden 1996 og har arbejdet med aktions-læring siden 2006 og aktionsforskning fra 1999-2004.

 

Marianne Thrane

Udviklings- og proceskonsulent. Uddannet lærer, exam.pæd., MA i lærerprocesser. Ansat som pædagogisk konsulent inden for kompetence- og organisationsudvikling siden 1993, i DLH, JCVU og VIA UC-regi.

Marianne har arbejdet med aktionslæring siden 2006 i lederudviklings- og organisationsudviklings-forløb.